ZAWIADOMIENIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Zarządy spółek Nowe Benefity Sp. z o.o., MultiBenefit Sp. z o.o. oraz komplementariusz spółki MultiBenefit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  sp. k. w dniu 12 lutego 2016 r. przyjęły plan połączenia w/w spółek.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

© 2016 Benefit Systems All rights resevered.